Centre d’Esplai Riudellots de la Selva

Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Qui som?

Contacte: esplairiudellots@gmail.com

L’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva és un Esplai que depèn de la Parròquia del poble i del Bisbat de Girona en última instància.

Està integrat també a la Fundació Mare de Déu del Mont, amb la qual intenta ser un vehicle educatiu que complementi el desenvolupament dels nens/es del poble. En aquest context vol esdevenir enriquiment personal i social dins dels espais que proporciona el petit poble de Riudellots(2000 habitants aprox).

Per entendre l’Esplai cal tenir en compte que aquest entén l’educació com un procés d’aprenentatge que comença en edat de 4 a 5 anys i fins a l’edat adulta(monitor) fins que el jove o la jove entén que ha finalitat l’etapa a l’Esplai. Aquest procés sempre ha sigut, afortunadament, una educació que retorna. Això vol dir que la majoria de nens/es que han sigut educats, quan són majors són ells qui eduquen.

Per a l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva l’educació en el lleure és fonamental en el procés de formació dels nens i els joves com a persones i com a ciutadans d’un món que canvia a un ritme, moltes vegades, que no deixa espai per a la comprensió. És essencial que el nen aprengui a interrelacionar-se amb altres nens, a socialitzar-se i entendre el món on viu. Creiem que és possible des d’un punt de vist educatiu i lúdic.

El lleure és la forma que treballa aquest Esplai . Fomentant la convivència a través del diàleg i respecte. Impulsant a les persones a decidir i a ser lliures, que puguin ser autònoms, madurs i responsables amb ells mateixos i els seus companys. També intentem ajudar a les persones a interessar-se per l’entorn social i cultural que l’envolta, per això es realitzen un seguit de sortides durant el curs i al llarg de les colònies d’estiu.

Al ser una entitat parroquial, també es treballen valors pròpiament cristians, tals com la solidaritat, la tolerància, el respecte, l’amistat… sense ser creient en el cristianisme considerem que els valors que té la religió de la qual depèn l’entitat poden ser de gran utilitat tant per monitors/es com per a nens/es.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres