Centre d’Esplai Sant Esteve

Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Qui som?

Contacte: esplaisantesteve@gmail.com

El Centre d’Esplai Sant Esteve és una institució sense ànim de lucre d’educació no formal que depèn de la parròquia de Caldes de Malavella i Sant Andreu Salou que neix l’any 1983 i creix amb la consciència social que el lleure equival a educació. Alhora, el Centre d’Esplai Sant Esteve forma part d’una entitat més gran anomenada Fundació Mare de Déu del Mont que aglutina, a més dels Centres, l’Escola de l’Esplai de Girona i el Servei de Cases de Colònies del Bisbat.

El seu naixement és el fruit de la voluntat de suplir el buit que hi havia d’aquest tipus d’educació en aquells moments a la població de Caldes de Malavella. En un context de canvi constant, el Centre d’Esplai Sant Esteve s’ha anat adaptant a les noves realitats sòcio-econòmiques que l’envolten per tal d’oferir allò que necessita el poble, a més d’enriquir i donar sentit i continuïtat al propi Centre.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres