Privat: Centre d’Esplai Santa Susanna del Mercadal

Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Qui som?

Contacte: esplaimerca@gmail.com

L’Esplai del Mercadal es defineix com un moviment de parròquia que es dedica a l’educació en el temps lliure dels infants i adolescents, des d’una perspectiva cristiana. Les activitats tenen un caràcter lúdic que és una forma més de desenvolupar la vessant educativa del centre, contribuint en la formació en valors de l’individu. L’educació en el lleure és la idea envers la qual dirigim els nostres esforços.

L’Esplai està format per un conjunt de monitors, responsables i col·laboradors que s’estructura de forma participativa a partir d’un treball d’equip. Els monitors i responsables de l’esplai realitzen una tasca totalment voluntària i desinteressada. Aquest caràcter voluntari implica un compromís i una responsabilitat, per tal de garantir al màxim la qualitat de la tasca educativa. Les premisses de les quals parteix l’equip, tant entre ells com amb els participants, són la sinceritat, el respecte i la confiança, així com el respecte a les persones i a l’entorn.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres