Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Formulari d’inscripció a la Trobada de Monitor/es 2020

Ets monitor o monitora d'un dels Centres d'Esplai de la Fundació Esplai Girona? Els propers dies 18 i 19 d'abril ens trobarem a partir de les 18 h a la casa de Colònies Els Arcs-Joan Julià, de Santa Pau, per fer diferents activitats de cohesió i formació.

El preu són 5€ per persona, un cop finalitzades les inscripcions es girarà un rebut al compte corrent de l'esplai.

DISSABTE 18 D'ABRIL
17.00h - Berenar
18.00h - Jocs de coneixença
19.00h - Preparació vetllada
20.30h - Sopar popular*
21.30h - Vetllada Comunitària
*Cal portar el sopar de casa

DIUMENGE 19 D'ABRIL
08.30h - Esmozar
09.00h - Despertada popular
09.30h - Coneixem al veïnat
10.00h - Pausa
10.30h - Jornada Formativa (Us arribarà més informació)
12.30h - Ho preparem tot
13.00h - Dinar
15.00h - Cloenda

Ajuda'ns a organizar-ho tot amb aquest petit formulari. Moltes gràcies!

*
*
 
*

En cas que siguis menor d'edat has de dur aquesta autorització impresa i signada. Aquell dia també hauràs de dur la teva Targeta Sanitària original.

 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
*
 
*

Per seleccionar els dos àpats has d'arrossegar el cursor per sobre.

 
*
 
 
*
 
Autorització per l'ús d'imatges i talls de veu

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les seves activitats i projectes. en aquests espais es poden publicar imatges/talls de veu en què apareguin, individualment o en grup, participants que fan les activitats esmentades.

D'altra banda, el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la FUNDACIÓ demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin participants i educadors que hi siguin clarament identificables.

Presto el consentiment per tal que (marqueu en cas afirmatiu):

 
Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT. Antic Roca, 38. 3r pis. 17003 Girona. NIF G17603804. Correu electrònic de contacte: fundacio@fundacioesplaigirona.cat a través de la plataforma SinergiaCRM.
Finalitat: gestió de la inscripció a l’acció formativa de referència, iniciatives informatives sobre cursos de formació de l’Escola de l’Esplai.
Limitació temporal: les dades que ens cediu seran destruïdes o anonimitzades així que procedim a tancar el curs un cop finalitzat, llevat dels casos previstos per llei.
Legitimació: consentiment de la persona interessada o del seu representant legal.
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en casos previstos per llei.
Drets: accés a les dades, rectificació, supressió, oposició al tractament, limitació, portabilitat.
Informació addicional: podeu consultar la política de protecció de dades personals de la FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT a la pàgina d'avís legal.

 
*
 
Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres