Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Informació per matricular-se

INFORMACIÓ PER LA MATRÍCULA AL CURS:

Període d’inscripció

Des de la publicació del programa d’activitats de l’Escola de l’Esplai fins el moment de completar el nombre de places establertes en cada cas.

Inscripció

Condicions de matrícula

Baixes i anul·lacions de cursos

Avaluació del curs

Descomptes

Les persones que s’inscriguin a un curs de l’Escola de l’Esplai de Girona i acreditin que pertanyen a un Centre d’Esplai Federat a la Coordinació de Centres d’Esplai, gaudiran d’un descompte en l’import de la matrícula i en el moment de la finalització del curs. Consulteu les condicions específiques a la secretaria de l’Escola o bé sol·liciteu el descompte a través de la secció del web.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres