Formació contínua per a persones voluntàries i persones formadores en l’àmbit del lleure

Categoria: Fundació Esplai Girona
10 de gener de 2022

Aquest any 2022 la Fundació Esplai Girona de nou durà a terme un projecte de formació contínua per a persones voluntàries i persones formadores en l’àmbit del lleure educatiu i del voluntariat, destinares a totes aquelles persones que formin part dels equips educatius vinculats a la FEG.

Des de l’Escola de l’Esplai dissenyarem formacions al llarg de l’any per tal de poder reflexionar sobre temàtiques d’interès i per poder donar recursos o informació davant les necessitats que presentin els diferents equips educatius interessants en participar en la formació.

Per a les persones formadores del claustre de l’Escola de l’Esplai de Girona, es dissenyarà una formació que tindrà lloc a la jornada del CLAUSTRE 2022, en la qual comptarem amb la col·laboració del Formador Cesc Garreta.

Aquestes formacions es dissenyaran preferentment de manera presencial per tal de poder viure la formació com a una experiència grupal. Però també es dissenyaran formacions en format en línia, ja que els equips educatius són molt nombrosos i pot resultar més adaptatiu a les diferents realitats que presenten els membres de cada equip. I sempre que ens sigui possible, aquestes formacions es faran a través del finançament de la Diputació de Girona.

Persones formadores del claustre de l’EEG, responsables i monitors/es de lleure dels Esplais Federats, casals d’estiu, colònies escolars… Us esperem a les formacions!

Amb el suport i col·laboració de:

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres