Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

La formació de monitor

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

ESQUEMA DE LA FORMACIÓ PER A MONITORES I MONITORS

La nostra escola de formació d’educadors en el lleure està reconeguda per la Secretaria General de Joventut i per el Servei d’Ocupació de Catalunya com a entitat formadora.

És per això que podem oferir dues tipologies de cursos de Monitor i Monitora de Lleure:

Les característiques de cada un les desenvolupem a continuació:

 

Característiques OPCIÓ A (Monitor/a de Lleure + Certificat de professionalitat) :

Distribució horària: 150h. Presencials + 160h. de realització de practiques en centres o entitat amb conveni amb l’Escola de l’Esplai de Girona i realització de la corresponent memòria:

* Aquest curs el promociona el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i l’oferta va lligada a les propostes de suvencions anuals programades.

 

 

Característiques OPCIÓ B (Monitor/a de Lleure) :

Distribució horària: 100h. presencials + 50h. no presencials (repartides en 25h. de formació on.line i 25h. de realització de la memòria de pràctiques) + 160h. de realització de practiques en centres o entitat amb conveni amb l’Escola de l’Esplai de Girona.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres