Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Avís legal

1. PROPIETAT DEL LLOC WEB

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de Juliol de 2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), notifiquem que aquesta web pertany a:

FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – Mare de Déu del Mont
CIF G17603804
Casal Bisbe Cartañà, C. Antic Roca, 38 – 3r
17003 Girona (Gironès)

Adreça electrònca de contacte fundacio@fundacioesplaigirona.cat
La Fundació Esplai Girona (d’aquí en endavant, la FUNDACIÓ) està inscrita amb el número 000518 (188-SE/F) al Registre d’Entitats Religioses. Madrid, 10 de juny de 2016.

 

2. CONDICIONS GENERALS

Aquestes són les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús del espai web sota el domini www.fundacioesplaigirona.cat, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entesos aquests com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, so, bases de dades i imatges, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals o estatals, i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

S’entendrà que l’accés o la sola utilització de www.fundacioesplaigirona.cat per part de la persona usuària implica la seva adhesió a les condicions generals que es publiquen en aquest Avís Legal. En conseqüència, la persona usuària ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

S’entendrà com a usuària la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades a www.fundacioesplaigirona.cat. La persona usuària pot visitar lliurement el lloc web llevat d’aquelles àrees reservades l’accés a les quals requereix l’ús d’un identificador personal i contrasenya. L’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici o establiment d’una relació comercial amb la FUNDACIÓ.

2.1. Finalitat de la pàgina web

La finalitat d’aquesta pàgina és:

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

3.1. Veracitat de la informació

Tota la informació que conté aquest web és vigent en la data de la seva darrera actualització.

La FUNDACIÓ es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment i, en aquest cas, entrarà en vigor en el moment en què sigui publicada.

3.2. Política de privacitat i protecció de dades

La FUNDACIÓ compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació.

La FUNDACIÓ ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la natura de les dades de caràcter personal tractades i les circumstàncies del tractament de les mateixes, amb la finalitat d’evitar l’alteració o la pèrdua de les dades subministrades així com el tractament i l’accés no autoritzat.

Quan es demanin dades de caràcter personal mitjançant aquest lloc web, s’informa a l’usuari que el destinatari de la informació serà la FUNDACIÓ, i que aquesta no emmagatzemarà els correus rebuts en cap fitxer, sinó que únicament les traspassarà al departament que correspongui per tal de tramitar la gestió sol·licitada. Tanmateix, el titular de les dades podrà exercir en tot cas i davant de l’entitat, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament que la legislació vigent en matèria de protecció de dades li confereix.

Aquest web no utilitza cookies invasives.

La Fundació fa pública la seva política de protecció de dades personals a través d’aquest document: 180613_Política de protecció de dades personals.

3.3. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web www.fundacioesplaigirona.cat, les seccions que la formen i la informació continguda, que inclou textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes, i d’altres signes distintius, excepte les fotografies i dissenys que tinguin autor o autores explícitament citats, s’edita sota la llicència Creative Commons, que substitueix el tradicional copyright i dóna llibertat a les persones usuàries de reproduir i fer difusió dels continguts, sempre que se’n citi l’autoria i no es faci servir amb finalitats comercials. El disseny gràfic i codis de la pàgina són propietat de la FUNDACIÓ.

3.4. Responsabilitats

La FUNDACIÓ no garanteix l’accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega dels elements i la informació que contenen les seccions del lloc web, que es poden veure dificultades i/o interrompudes per factors o circumstàncies fora del seu control.

La FUNDACIÓ no es fa responsable de la informació ni de la resta dels continguts integrats en els espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de la FUNDACIÓ mitjançant enllaços o hipervincles (links). La presència d’enllaços té finalitat purament informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació dels mateixos; més enllà i tot, no indica necessàriament acord amb els continguts que s’enllacen.

La FUNDACIÓ queda eximida de qualsevol mena de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin derivar-se de l’accés, la captació i l’ús per part de tercers de les informacions i/o publicitat continguda en aquest lloc web o de les opinions manifestades pels usuaris en el mateix.

És responsabilitat únicament de l’usuari la confidencialitat i el bon ús de l’identificador personal i de la contrasenya per accedir als serveis i continguts d’aquest espai web. Per tant, la FUNDACIÓ no es fa responsable de l’ús indegut o fraudulent de l’identificador personal i/o contrasenya assignada a cada usuari, ni per ell mateix ni per tercers.

3.5. Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre la FUNDACIÓ i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció de l’Estat espanyol mentre no es produeixin modificacions.

4. POLÍTICA DE GALETES

En compliment d’allò que estableix l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), es detalla a continuació la política de recollida i tractament de galetes.

Les galetes s’emmagatzemen a l’equip terminal de la persona usuària (ordinador o dispositiu mòbil) i recullen informació en visitar la pàgina web de la FUNDACIÓ amb la finalitat de millorar-ne la usabilitat, conèixer els hàbits o necessitats de navegació de les persones usuàries per poder-s’hi adaptar, o obtenir informació amb finalitats estadístiques. En el cas de persones que ja siguin clients de la FUNDACIÓ, la informació que es recull a les galetes serveix per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que existeixen a disposició dels usuaris a la pàgina.

La present Política de galetes és d’aplicació a aquelles persones usuàries que voluntàriament visiten les pàgines web de la FUNDACIÓ, omplen formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines de gestió dels diferents serveis de l’entitat o, en general, interaccionen amb la pàgina implicant la comunicació de dades a la FUNDACIÓ.

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA utilitza els següents tipus de galetes:

Classificades segons la seva titularitat:

Classificades segons la seva finalitat:

Classificades segons la seva durada:

El temps de conservació de les galetes depèn del tipus de galeta que es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les galetes. El fet de no desitjar rebre-les no constitueix un impediment per accedir a la informació dels llocs web de FUNDACIÓ, encara que l’ús d’alguns serveis pot quedar limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de galetes es desitgés retirar-lo, cal eliminar aquelles galetes emmagatzemades  a l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels  diferents  navegadors.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres