Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Formació per entitats i voluntariat

FORMACIÓ PER ENTITATS I VOLUNTARIAT

La formació dirigida a l’associacionisme, a les entitats i al voluntariat que programa l’Escola de l’Esplai de Girona, està recollida en part pel Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya http://www.voluntariat.org/.

A través de les formacions que l’Escola de l’Esplai té reconegudes pel Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya i d’altres programades de manera per l’Escola de l’Esplai de Girona pròpiament o en col·laboració amb altres entitats públiques es vol donar assessorament, acompanyament i recursos per tal de que les entitats, associacions i persones voluntàries rebin suport en la seva tasca diària.

Algunes de les formacions que programem dins aquest apartat són:


Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres