Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Formació especialitzada

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

La formació especialitzada que s’ofereix des de l’Escola de l’Esplai de Girona té com a objectiu principal aprofundir i especialitzar-se en un camp concret dels sectors educatiu, social i associatiu.

En aquest apartat formatiu l’Escola de l’Esplai de Girona dona resposta a encàrrecs formatius específics d’entitats alhora que també ofereix una programació estable de monogràfics i cursos d’aprofundiment.

Algunes de les formacions que programem dins aquest apartat són:


Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres