Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Qui som?

La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont és una entitat educativa creada l’any 1999 a la diòcesi de Girona i registrada amb el número 188-SE/F al Ministerio de Justicia, amb data 20 de setembre de 1999. L’activitat que desenvolupa, però, es va iniciar l’any 1957; en aquell moment, les activitats i accions que realitza es feien amb altres noms: Servei de Casals, Servei Colònies de Vacances… L’any 1974 es va reconèixer l’escola de formació de monitors: l’Escola de l’Esplai, que està acreditada per la Direcció General de Joventut amb el registre número 10.

Les finalitats de la Fundació Pia Autònoma Esplai Girona – Mare de Déu del Mont són:

Per dur a terme els seus objectius, la Fundació Esplai Girona, compta amb tres seccions, que treballen diferents camps en l’educació en l’esplai :

El Patronat de la  Fundació Esplai Girona és el màxim òrgan de direcció de l’entitat i es reuneix amb una periodicitat trimestral. Està format per:

 

President i administrador Sr. Salvi de Castro Vila
Secretari Sr. Benjamí Comas i Matas
Coordinació de Centres Sra. Consol Duran i Vila
Escola de l'Esplai Sr. Lluís Illas i Bou
Servei de Cases Sra. Maria Bosch i Gayolà

A través de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, la Fundació Esplai Girona és membre de:

Amb la col·laboració de

En conveni amb

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres