Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

L’oferta formativa de l’Escola de l’Esplai

L’Escola de l’Esplai organitza accions formatives que es poden classificar en tres grans àmbits:

Formació d’educadors en el lleure

La legislació vigent estructura l’itinerari formatiu de l’educador en el lleure en tres etapes. Si voleu conèixer els continguts i els requisits de cadascuna, o bé inscriure-us en un curs, cliqueu damunt la que us interessi:

Formació especialitzada

Propostes formatives de caràcter propi, certificades per l’escola i adaptades a cada necessitat, tant en esquema d’organització com en continguts i metodologia.

Trobareu l’oferta vigent en aquesta pàgina.

Formació per entitats i voluntariat

L’estructura que ens permet fer una proposta formativa amb valor afegit per als cursos de monitors i directors, comporta l’existència d’un claustre de més de 60 persones docents agrupades en departaments en funció de la seva especialització professional.

Això ens permet articular tota una oferta al voltant de les entitats i el voluntariat, en conveni amb el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya. Igual que amb la formació especialitzada, la formació s’estructura en cada cas sota demanda, i a mida.

Vegeu-ne més detalls aquí.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres