Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

La formació de director

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

La nostra escola de formació d’educadors en el lleure està reconeguda per la Secretaria General de Joventut i per el Servei d’Ocupació de Catalunya com a entitat formadora.

Caldrà tenir en compte si l’alumne ja té la formació de Monitor/a de Lleure (la titulació de la Secretaria General de Joventut amb carnet i diploma o bé el certificat de professionalitat) per saber quin itinerari haurà d’escollir.

ESQUEMA DE LA FORMACIÓ PER A DIRECTORS I DIRECTORES

 

Un cop triat l’itinerari a seguir disposem de dues opcions a en cada un, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

AMB Titulació de Monitor/a de Lleure:

Opció D: curs de formació de Director i Directora d’Activitats de Lleure infantil i juvenil amb la titulació de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i amb el Certificat de professionalitat del Servei d’Ocupació de Catalunya. Dues titulacions.

Distribució horària: 200h. Presencials + 120h. de realització de practiques en centres o entitat amb conveni amb l’Escola de l’Esplai de Girona i realització de la corresponent memòria.

* Aquest curs el promociona el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i l’oferta va lligada a les propostes de suvencions anuals programades.

Opció E: curs de formació de Director i Directora d’Activitats de Lleure infantil i juvenil amb la titulació de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Una titulació.

SENSE Titulació de Monitor/a de Lleure:

Opció G: curs de formació de Director i Directora d’Activitats de Lleure infantil i juvenil amb la titulació de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i amb el Certificat de professionalitat del Servei d’Ocupació de Catalunya. Dues titulacions.

Opció H: curs de formació de Director i Directora d’Activitats de Lleure infantil i juvenil amb la titulació de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Una titulació.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres