Esplai Sant Narcís

Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Qui som?

Contacte: esplaisantnarcis@gmail.com

El centre d’esplai sant narcís es defineix com una entitat catalana d’educació en el lleure, no lucrativa i catòlica . Es tracta d’una entitat, que agrupa persones físiques, sense afany de lucre, i els seus mecanismes de funcionament són democràtics, estant regits pels presents estatuts, el seu ideari i per el reglament de règim intern. El nostre context educatiu és aquell que no cobreix temporalment ni institucionalment escola i família. Així mateix, procurem i creiem en la interrelació d’ambdues unitats educatives de l’infant amb el nostre centre. Optem per una educació en el lleure, però, malgrat això, ens allunyem d’un plantejament que contempli exclusivament l’educació del temps lliure.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres