Algunes dades sobre els casals d’estiu 2017

Categoria: Coordinació de Centres
19 de setembre de 2017

L’activitat educativa de la Fundació Esplai Girona té lloc tot l’any a través dels seus centres federats, però és a l’estiu que s’estén a qualsevol família que vulgui oferir als seus fills i filles l’oportunitat de viure unes vacances basades en la creativitat, el joc i la vivència en grup. Aquestes són algunes dades sobre casals d’estiu:

2015 2016 2017
Catalunya
Participants 145.984 160.740 203.181
Monitores i monitors 17.550 19.920 24.965
Comarques gironines
Nombre de casals 380 385 438
Participants 19.585 20.247 25.185
Monitores i monitors 2.301 2.539 3.142

* Dades facilitades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Les que corresponen a 2017 són provisionals.

 

Casals d’estiu de la Fundació Esplai Girona

Organitzats pels centres d’esplai federats

Casals d’estiu municipals gestionats per la Fundació Esplai a Girona ciutat

70 monitors (50 dels quals provinents dels centres d’esplai federats a la FEG) ofereixen a 470 nens i nenes de Girona ciutat l’oportunitat de créixer i aprendre tot gaudint d’activitats de temps lliure als centres següents:

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres