Activa’t Torroella

Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Qui som?

Contacte: activattorroella@gmail.com

És una organització no lucrativa d’acció social i educativa, dedicada a la promoció del voluntariat, la millora de la intervenció social i fomentar l’enformitament del teixit associatiu.

Les finalitats de l’associació són:

  • promoure des d’una visió laica l’associacionisme i el voluntariat
  • fomentar la participació dels infants, adolescents i joves
  • promoure el civisme, els valors democràtics i la solidaritat
  • ser present en la societat a través de la llengua catalana
  • impulsar el respecte i la protecció del medi ambient
  • treballar per la convivència i l’altruisme.
  • impulsar el consum responsable amb la reutilització, promoure les actituds i els hàbits saludables
  • prioritzar la seguretat i responsabilitat en el lleure
Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres