Dues noves edicions de la formació de premonitors

Categoria: Escola de l'Esplai
26 de juny de 2018

Amb l’acabament del curs escolar, molts joves es plantegen l’educació en el lleure com una opció que els atrau i els motiva; en no tenir els 18 anys complerts, legalment no tenen la capacitat de dedicar-s’hi com a monitors, però sí com a ajudants de monitor.

És per a aquest perfil de joves que l’Escola de l’Esplai fa una proposta específica; en alguns casos hi participen per explorar fins a quin punt els agrada aquest món, en altres per adquirir un primer paquet de coneixements mentre no arriba l’edat de treure’s el títol de monitora o monitor.

Complint aquests objectius, l’Escola de l’Esplai realitza sengles cursos de premonitors amb característiques ben diferenciades:

Amb característiques molt diferents, derivades del fet de dormir o no en casa de colònies, tots dos cursos proposen un viatge personal que sobrepassa els simples coneixements sobre tècniques, manualitats o recursos d’animació, i s’endinsa en el territori del creixement personal.

Un total de 54 joves es beneficien d’aquesta iniciativa.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres