Ens preparem pel 2020 amb els objectius

Categoria: Fundació Esplai Girona
14 de febrer de 2020

Els objectius són un recurs que fan servir entitats, empreses i organitzacions per poder-se marcar unes metes per aconseguir al llarg d’un any. D’aquesta manera, en finalitzar l’activitat es pot valorar l’èxit de les tasques que s’han anat duent a terme i també serveix per marcar les properes fites amb les quals s’haurà de seguir treballant l’any següent.

Des del mes de desembre els responsables tècnics de cada secció, juntament amb el patronat de la Fundació han estat avaluant els objectius que s’havien proposat l’any 2019 i van començar a treballar amb els que es volien plantejar per l’any 2020.

El treball realitzat per arribar a tenir una llista d’objectius concrets i assequibles va començar fent una revisió i avaluació dels objectius anteriors, treballant amb els nous objectius en l’àmbit intern de cada una de les seccions i després fent una posada en comú entre els secretaris i secretàries tècniques de cada una de les seccions amb la coordinació general. Després, aquests objectius amb la proposta d’accions per dur-los a terme, els indicadors i la temporalització es va presentar al Patronat i un cop va ser aprovada, es va compartir amb tots els treballadors i treballadores de la Fundació.

Aquests objectius els podem dividir en dues categories, els generals de l’entitat i els específics de cada secció.

Els generals són uns objectius globals que es pretén que adoptin totes les persones que treballen a la Fundació en totes les tasques que es desenvolupin, ja sigui el dia a dia de l’oficina, a les cases de colònies o amb qualsevol activitat que s’organitzin durant l’any. Pel 2020, a escala general la Fundació s’ha plantejat reforçar el sentiment de pertinença de totes les persones que tenen una relació amb la Fundació, sigui laboral, de voluntariat o amb els monitors i monitores dels centres d’esplai federats, entre altres. També es vol millorar la sostenibilitat ecològica i ambiental en totes les activitats realitzades en el si de la Fundació i promoure la comunicació i difusió externa permanent, enfortint la presència als mitjans de comunicació i xarxes socials així com potenciar la visibilitat de les activitats realitzades.

Aquests objectius d’entitat es podran assolir si es treballa de manera cooperativa entre totes les seccions i persones que desenvolupen les activitats a la Fundació. A part d’aquests, cada una de les seccions també n’ha definit una sèrie en acord a la seva tasca desenvolupada. Us en presentem alguns a continuació.

Coordinació de Centres d’Esplai

En l’àmbit general des de la Coordinació s’han plantejat seguir treballant per crear teixit i moviment entre els diferents centres d’esplai i la coordinació així com crear un espai de recursos i informació d’interès per a la tasca educativa de les monitores i monitors dels centres d’esplai.

També aposten per fomentar la formació i la seva importància per la millora de la tasca educativa dels centres d’esplai federats i promoure la implicació de monitors i monitores a comissions o a l’actual Consell Motivador de l’Esplai i la seva activitat.

En l’àmbit de les beques que s’ofereixen per infants i joves participants en les activitats dels centres d’esplai federats s’han proposat una millora de la gestió d’aquestes i poder fer un seguiment i avaluació de les persones becades en cada activitat.

Finalment, volen ajudar als responsables dels centres d’esplai federats a tenir un millor coneixement del protocol d’actuació d’accidents i la gestió de la documentació per tramitar incidències. Així com oferir formacions obertes a tots els centres d’esplai, interessats i de diferents temàtiques, especialment encarats cap a la identificació de què és un accident, què no ho és i com s’ha d’actuar en cada cas.

Servei de Cases de Colònies

Aquesta secció s’ha proposat treballar per aconseguir millores en l’optimització de tasques i processos en equip de treballadors i treballadores de les cases així com donar-los les eines i coneixements necessaris per treballar a tot rendiment amb les noves eines digitals que tenim a l’abast.

Això afecta a tots els nivells, i per donar una òptima proposta i resposta a cada grup que ens fa una sol·licitud d’instal·lació de casa de colònies, per a realitzar-hi activitats, s’ampliarà la llista de cases de colònies de tercers per tal de tenir més ventall de propostes possibles.

En l’àmbit de la comunicació, es vol desenvolupar una tasca més acurada de manera que es proposen dur a terme un estudi comercial del mercat i del públic usuari de les cases de colònies, per tal de fer ofertes i campanyes més adaptades a les seves necessitats i perfils. Aquest estudi també els permetrà dissenyar i dur a terme una estratègia de comercialització, publicitat i màrqueting.

Com a novetat en la gestió global de l’entitat s’està aplicant una eina CRM (customer relationship manager) que ha d’ajudar en aquesta secció en concret amb la gestió de les reserves. El pla és poder-la implementar durant el primer trimestre del 2020.
Per acabar i seguir amb la tasca de mantenir les cases en les millors condicions, un altre objectiu és fer una revisió del pla de manteniment de les cases i cercar finançament per poder dur a terme el pla d’inversions 2020-2025.

En l’àmbit de l’Escola de Natura, es proposen renovar el contingut pedagògic de les colònies escolars i la proposta d’activitats educatives per escoles de l’Ajuntament de Girona. Es vol adequar i actualitzar els materials i finalitzar el projecte en tres cases on s’implementarà el programa d’activitats educatives de cara al curs escolar vinent 2020-2021.

Escola de l’Esplai de Girona

L’Escola aposta per mantenir el nivell de qualitat renovant la certificació ISO de la que gaudeixen des del 2017.

La plataforma Sinergia CRM ja està adaptada a les necessitats de l’Escola i l’objectiu per aquest 2020 és continuar treballant amb la plataforma i augmentar el nombre de gestions diàries que es poden fer amb la plataforma.

Relacionat amb un dels objectius generals es proposa gestionar els cursos de manera més sostenible, a part que també volen establir nous protocols de gestió de les pràctiques dels cursos de director/a i monitor/a de lleure.

Com a Escola, els agradaria seguir participant activament en diferents actes, jornades i equips de treball del territori i seguir participant activament i tenint presència dins del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC). Per això voldrien poder organitzar el mateix nombre de cursos de lleure i formacions especialitzades que l’any 2019, però augmentar el nombre de persones formades i mantenir la presència territorial a tot el Bisbat de Girona.

Sense oblidar als centres d’esplai, l’Escola vol fomentar la formació i la seva importància per la millora de la tasca educativa dels centres d’esplai federats i també organitzar formacions conjuntament amb altres entitats i empreses.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres