Formació contínua per a persones voluntàries i persones formadores en l’àmbit del lleure

Categoria: Fundació Esplai Girona
31 de gener de 2023

Aquest any 2023 la Fundació Esplai Girona de nou durà a terme un projecte de formació contínua per a persones voluntàries i persones formadores en l’àmbit del lleure educatiu i del voluntariat, destinares a totes aquelles persones que formin part dels equips educatius vinculats a la FEG.

Des de l’Escola de l’Esplai dissenyarem formacions al llarg de l’any per tal de poder reflexionar sobre temàtiques d’interès i per poder donar recursos o informació davant les necessitats que presentin els diferents equips educatius interessants en participar en la formació.

Per a les persones formadores del claustre de l’Escola de l’Esplai de Girona, s’ha dissenyat una formació que tindrà lloc a la jornada del CLAUSTRE 2023: EDUCAR (EDUCAR-NOS) EN LA FELICITAT. Benestar i Satisfacció Vital. Eines d’aplicació pedagògica.

Aquestes formacions es dissenyaran preferentment de manera presencial per tal de poder viure la formació com a una experiència grupal. Però sempre que els equips educatius participants ho considerin necessari, també es dissenyaran formacions en format en línia, ja que pot resultar més adaptatiu a les diferents realitats que presenten els membres de cada equip. I sempre que ens sigui possible, aquestes formacions es faran a través del finançament de la Diputació de Girona.

Persones formadores del claustre de l’EEG, responsables i monitors/es de lleure dels Esplais Federats, casals d’estiu, colònies escolars… Us esperem a les formacions!

Amb el suport i col·laboració de:

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres