Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

La formació de director

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de monitores i monitorss.

La nostra escola de formació d’educadors en el lleure està reconeguda per la Secretaria General de Joventut i pel Servei d’Ocupació de Catalunya com a entitat formadora.

Pots consultar la nostra oferta clicant aquí.

ESQUEMA DE LA FORMACIÓ PER A DIRECTORS I DIRECTORES

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres