Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

La formació de monitor

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

La nostra escola de formació d’educadors en el lleure està reconeguda per la Secretaria General de Joventut i per el Servei d’Ocupació de Catalunya com a entitat formadora.

Pots consultar la nostra oferta clicant aquí.

ESQUEMA DE LA FORMACIÓ PER A MONITORES I MONITORS

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres