Tanquem el 2019

Categoria: Fundació Esplai Girona
7 de febrer de 2020

El divendres 31 de gener es va celebrar la primera reunió ordinària de patronat del 2020 de la Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont en la qual es va aprovar el tancament econòmic del 2019 i els pressupostos pel 2020.

Aquell mateix dia també es va presentar un esborrany de la memòria tècnica del 2019 que recull amb fets i dades de les activitats més rellevants de l’any. A falta d’editar-ne alguns detalls més tècnics, la compartirem en breu amb tots vosaltres. Us fem un petit resum del què hi podreu trobar.

Centres

La Coordinació de Centres d’Esplai ha tancat l’any havent mobilitzat un total de 7.262 infants i joves en les activitats organitzades pels Centres d’Esplai federats , acompanyats per uns 1.675 monitors i monitores en total.

Els centres han dut a terme un total de 137 activitats de curs, esporàdiques i d’estiu. A més des de la coordinació es van organitzar set casals d’estiu promoguts per l’Ajuntament de Girona en els quals van participar 505 infants i joves i hi van poder treballar 95 monitors i monitores, molts la majoria dels quals provinents dels centres federats.

A part, des de la Coordinació també s’han organitzat diferents activitats dirigides principalment als monitors i monitores dels centres d’esplai federats. Aquestes han sigut amb la voluntat d’oferir-los espais de formació i participació per tal de crear xarxa i compartir experiències.

Com a fet a destacar trobem la creació del Consell Motivador de l’Esplai (CME) que ha nascut com a equip de treball directe de la Coordinació. La seva tasca ja s’ha vist reflectida a la reunió de responsables del setembre, a la Matinal Formativa del desembre i a diferents campanyes de dinamització.

Escola

L’Escola de l’Esplai de Girona ha superat en nombre de cursos i participants els de l’any anterior, aconseguint així complir un dels objectius que s’havien proposat pel 2019. En total van organitzar 22 formacions en el lleure educatiu i 21 formacions especialitzades, a mida i al voluntariat amb una participació de 916 alumnes entre les dues.

També cal destacar que les persones formadores que formen part del claustre han estat molt actives i hi ha hagut 82 persones diferents que han fet alguna sessió dels cursos de monitor/a o director/a de lleure, i n’hi va haver 35 que van fer de tutor/es i van acompanyar a els i les alumnes en el procés.

Durant el 2019 també s’ha millorat la participació en jornades temàtiques i reunions de treball amb entitats i organitzacions de l’àmbit educatiu i social, a part que l’Escola també ha sigut coorganitzadora en dues d’aquestes trobades que s’han fet a les comarques gironines, una del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya i l’altra de l’aliança Educació 360º.

Cases

El Servei de Cases de Colònies ha mantingut la seva activitat i ha millorat el nombre d’estades totals, augmentant-les un 17,64% respecte el 2018. Aquestes estades s’han repartit entre les set cases que gestiona la Fundació i les dues que s’han endut un percentatge més elevat d’aquestes han estat Els Arcs, amb un 39,6%, i La Cot, amb un 26,1%.

L’ocupació total ha estat de 601 nits que se les han repartit 325 grups. Els que més han vingut han estat agrupaments escoltes, escoles i altres grups i entitats de lleure. Les 13.287 persones que han passat per les nostres cases aquest 2019 provenien de 90 poblacions diferents, la gran majoria de Catalunya.

El tipus de grup que més volum de persones ha portat han estat les escoles. La majoria d’elles han participat a les estades escolars organitzades per l’Escola de Natura. Aquesta també ha batut rècord organitzant colònies per 35 centres educatius diferents i acompanyant en el seu aprenentatge a 2.125 infants i joves.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres