Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

S’ha realitzat la inscripció

S’ha realitzat correctament la inscripció. Pots tornar a la informació sobre el curs clicant el botó:

O bé, et convidem a conèixe’ns una mica més.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres